* schody a madlo nie sú súčasťou ceny 

* termokryt je súčasťou ceny