„Schopnosť hudby harmonizovať a liečiť je takmer zázračná. Hudba je najefektívnejšou nechemickou medicínou.“

Sluch je prvý zmysel, ktorý sa v človeku rodí a posledný, ktorý umiera. Už v 4. mesiaci tehotenstva reaguje nenarodené dieťa na zvuky a človek počuje i v kóme a v bezvedomí. Hudbou, spevom a rytmom liečili šamani, Indiáni, Egypťania, Číňania.

Zvuky lúky, spev vtákov, zurčanie potoka, šum morských vĺn aj klopkanie dažďa dokážu človeka vrátiť k prirodzenej a vrodenej harmónii. Pravidelné počúvanie zvukov prírody od najútlejšieho veku zbavuje deti agresivity, rozvíja kreatívne myslenie, zväčšuje citlivosť. Zvuky pôsobia na našu psychiku aj na fyzické telo. Hudbu nevnímame iba sluchom, jednotlivé vibrácie pozitívne pôsobia aj na naše vnútorné orgány, na žľazy s vnútorným vylučovaním, na mozgové centrá, ktoré produkujú viac endorfínu – hormónu šťastia a znásobujú nám tak dobrý životný pocit. Relaxácia hudbou je jedna z najúspešnejších metód liečenia stresu, rôznych psychických a psychosomatických porúch.

Dnes sa hudba opäť komponuje pre liečebné a relaxačné účely. Naučiť sa vnímať hudbu nám pomôže zladiť sa lepšie so svojim prostredím a so zvukmi, ktoré každý deň počúvame. Hudba sa nám dnes ponúka všade v obchodoch, v nemocniciach, v rozhlase a televízii, pri športových stretnutiach Hudbe sa nedokážeme vyhnúť a ani si neuvedomujeme, ako sú naše zmysly neustále zaplavené zvukmi a hudbou. Hudba zlepšuje kvalitu nášho života. Upokojuje nás v stresových situáciách, vytvára pohodu v zubnej ambulancii alebo v operačnej sále. Hudba je úžasný dar. Má schopnosť upokojovať a liečiť.

Ochranou proti rušivým zvukom je príjemná relaxačná hudba. Vibrácia zvuku vo forme hudby dokáže liečiť telo, ukľudňovať myseľ, utišovať emócie a otvárať srdce. Počúvajme ju všade tam, kde sa od nás vyžaduje pokoj a koncentrácia mysle začnime s príjemnou hudbou nový deň, počúvajme ju v aute cestou do práce, v práci, po návrate domov relaxujme pri hudbe, zacvičme si pri príjemnej hudbe.

Monotónne rytmy sú veľmi účinné pri relaxácii tela aj mysle. Počúvaním, prípadne aj spievaním monotónnych pravidelne sa opakujúcich rytmov a melódií si tele harmonické vibrácie až rezonancie. Keď určitá časť tela vibruje, je masírovaná zvnútra. Dávna sanskritská mantra Óm je najviac sústreďujúce a relaxujúce slovo na svete. Na východe sa už tisíce rokov používajú k vitalizácii tela, k posilneniu pozitívnych úmyslov a k dosiahnutiu vnútorného kľudu s mieru.