„ Mens sana in corpore sano.“ (lat.) Juvenalis…

„ V zdravom tele zdravý duch.“

Jednou z hlavných súčastí vodoliečby sú vaňové kúpele. Všeobecne sa vyznačujú mechanickým účinkom (hydrostatický tlak a vztlak pôsobí ako elastická bandáž, nadľahčuje telo, eliminuje účinky gravitácie, podporuje cievnu a lymfatickú cirkuláciu) a tepelným účinkom (v závislosti od teploty, trvania, veľkosti povrchu tela a hmotnosti), ktorý v rámci termoregulačných pochodov mobilizuje nervový, endokrinný, kardiovaskulárny, respiračný i imunitný systém. Špecifický chemický účinok kúpeľa závisí od zloženia vody. K prostriedkom vodoliečby patria hydromasážne vane a vírivé kúpele, prísadové kúpele, fínska sauna, turecký parný kúpeľ, škótske streky alebo striedavý šliapací kúpeľ.

Správne zvolená a dávkovaná hydroterapia má nasledujúce priaznivé účinky:

  • tepelné hospodárstvo: vyrovnáva poruchy prekrvenia a trénuje regulačný systém
  • nervový systém: napomáha správnej funkcii vegetatívnych reflexov a vyrovnanie základného napätia oboch zložiek vegetatívneho nervového systému.
  • látková výmena: podporuje regulačné procesy a podporuje vylučovanie škodlivých látok z ľudského tela kožou
  • krvný obeh: zlepšuje periférne prekrvenie, miernym znížením krvného tlaku a uľahčením srdcovej záťaže
  • koža: zlepšuje nielen prekrvenie, ale aj výživu a premenu látok v koži a súčasne dochádza tiež ku zlepšeniu imunitných vlastností kože v zmysle posilnenia obranyschopnosti proti infekciám

Do klasickej vodoliečby patrí perličková kúpeľ, podvodná masáž, vírivá masáž celotelová, vírivý kúpeľ dolných končatín, vírivý kúpeľ horných končatín. Veľmi často sa používajú do vaní rôzne prísady.